Benh vien

Các kỹ thuật mới về lâm sàng được triển khai năm 2008
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ ba, 19.04.2016 09:08

 

            Các kỹ thuật mới về lâm sàng được triển khai năm 2008

- Kỹ thuật nhổ răng bằng bơm tiêm kỹ thuật số
- Phẫu thuật đặt vít neo chặn hỗ trợ chỉnh nha
- Điều trị tuỷ răng sữa có sử dụng bơm tiêm điện không dây và hệ thống nong rửa bằng siêu âm
- Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn chưa đóng kín cuống bằng Ca(OH)2
- Hàm khung đúc bằng Titanium
- Răng sứ không kim loại
- Onlay, Inlay sứ
- Ghép xương có hướng dẫn để làm Implant nha khoa
- Phẫu thuật nâng xoang hàm để làm Implant nha khoa

           Các kỹ thuật mới về cận lâm sàng


- Định lượng Creatinin bằng máy phân tích tự động
- Định lượng Fluor trong nước và thực phẩm.

 

TOP