Benh vien

Bệnh viện răng hàm mặt
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chỉ đạo tuyến - Đào Tạo

ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI VÀ TP. HCM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BVĐK TỈNH LÀO CAI

ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI VÀ TP. HCM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BVĐK TỈNH LÀO CAI

 Tham dự buổi làm việc còn có đại diện của các hãng vật liệu và thiết bị nha khoa như ông Hoàng Hữu Hiền và ông Nguyễn Đình Hào – Giám đốc công ty Thái Bình Dương phía Bắc và phía Nam, ông Võ Đình...
ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI VÀ TP. HCM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BVĐK TỈNH LAI CHÂU

ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI VÀ TP. HCM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BVĐK TỈNH LAI CHÂU

 Theo kế hoạch, ngày 02/03/2016 đoàn công tác Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội và TP. HCM đã có buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu với Sở Y Tế và BVĐK tỉnh Lai Châu. Thành phần tham dự:
TOP