Benh vien

Chức năng nhiệm vụ
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ ba, 19.04.2016 07:08
Bệnh viện có các chức năng như sau:

 -         Khám và điều trị cho bệnh nhân ở tuyến cao nhất

-         Chỉ đạo tuyến

-         Nghiên cứu khoa học

 -         Đào tạo cán bộ Răng Hàm Mặt các cấp

-         Phòng bệnh

-         Hợp tác quốc tế

             
Hình ảnh hoạt động của Bệnh viện

 

TOP