Benh vien

ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ sáu, 31.03.2017 16:28

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bênh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội, ngày 23/3/2017, Bênh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội tổ chức Đại hội công nhân viên chứcnăm 2017 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của tập thể cán bộ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn bệnh viện.

Khai mạc Hội nghị, TTND.GS.TS. Trịnh Đình Hải, Bí thư Đảng ủy GĐ BV đã trình bày bản Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội công nhân viên chứcnăm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 về các mặt hoạt động như: Kết  quả thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội công nhân viên chứcnăm 2016 đề ra, các kết quả cụ thể về công tác khám chữa bệnh, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác tài chính, cơ sở vật chất, và một số hoạt động khác.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực chung của tập thể, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức năm 2016 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, cụ thể:

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai và áp dụng các kỹ thuật cao trong khám bệnh và điều trị tại tất cả các khoa. Áp dụng các biện pháp để tăng số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Đẩy mạnh công tác phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực     hiện ba nhiệm vụ chính:

+ Tiếp tục phát triển công tác nghiên cứu khoa học, tăng số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp Bộ và đề tài cấp Nhà nước. Nâng cao chất lượng các đề tài NCKH. Tổ chức thành công hội nghị VIDEC lần thứ 10 tại Hà Nội và Hội nghị Khoa học và đào tạo liên tục của Hội RHM Việt Nam phối hợp với bệnh viện tại Cần Thơ.

          + Cập nhật kỹ thuật mới tiên tiến cho CBVC qua các chương trình đào tạo, Hội nghị, Hội thảo, sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

          + Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đưa công tác đào tạo lên một tầm cao mới, tiếp tục tuyển sinh các khóa đào tạo lại điều dưỡng nha khoa trung cấp, KTV phục hình răng…. Tiếp tục công tác đào tạo liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC của Bệnh viện.

- Về công tác chỉ đạo tuyến: củng cố mạng lưới NHĐ ở các tỉnh đã phủ kín. Tiếp tục thực hiện đề án 1816, Tiếp tục đề tài cấp bộ về điều tra sức khỏe răng miệng.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ công tác chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Ban Thanh tra

- Nghiêm túc thực hiện các quy chế về quản lý:

+ Thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ theo Nghị Định 43 của Chính phủ và của Bệnh viện.

+ Phân phối thu nhập theo đúng Biên bản họp của Hội đồng xây dựng công thức chia thu nhập tăng thêm tháng 3/2017, từng bước nâng cao đời sống của CBVC trong Bệnh viện. Đảm bảo không có người thu nhập thấp dưới 5.000.000đ/tháng.

+ Thực hiện Quy chế dân chủ trong Bệnh viện.

+ Quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC.

+ Quy chế nâng bậc lượng trước thời hạn

+ Quy định về việc chấm công lao động, về việc nghỉ phép, nghỉ ốm,

nghỉ không lương.

+ Quy định về xếp loại lao động hàng tháng và quyền lợi.

+ Quy định về tính ngày công lao động

+ Quy định về việc đào tạo CBVC trong nước và nước ngoài

+ Quy định về việc Nghiêm cấm chuyển Bệnh nhân từ Bệnh viện

  về Phòng khám tư nhân

+ Tiêu chuẩn đánh giá viên chức năm 2017

+ Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua năm 2017

-         Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất của

     Bệnh viện.

 -   Thành lập hội đồng nghiên cứu đề xuất giải pháp về phương tiện đi lại cho cán  bộ công nhân viên của Bệnh viện.

Tại hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016 đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội thống nhất bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 với 3 đ/c:

1. Đ/c Phạm Hùng – Trưởng Labo Fluor

2. Đ/c Nguyễn Quang Bình – Trưởng Khoa GMHS

3. Đ/c Lê Hoàng Long - Bí thư Đoàn TNCSHCM BV

Hội nghị cũng đã nhận được một số tham luận của các đại biểu về các mặt như: Tham luận của BSCKII. Nguyễn Đăng Dương - Trưởng khoa Khám TH về vấn đề phương tiện đi lại cho cán bộ viên chức. Tham luận của TS. Phạm Thanh Hà - Trưởng khoa Nội nha về vấn đề tạo nguồn thu hút bệnh nhân để tăng viện phí cho khoa.…v.v.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TTND.GS.TS. Trịnh Đình Hải, Bí thư Đảng ủy GĐ BVđã tiếp thu các ý kiến, tổng hợp và giải trình các ý kiến tham luận của các cá nhân và tập thể trong Đại hội.

Thay mặt cho Đoàn Thư ký, BSCKII. Phó Bích Hà đã đọc bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị Công nhân viên chức năm 2017 của Bệnh viện. Bản dự thảo Nghị quyết đã được toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn bệnh viện tham gia hội nghị thông qua với sự nhất trí và quyết tâm cao, thông qua với các nội dung cơ về công tác chính trị tư tưởng; công tác khám chữa bệnh, công tác đào tạo; công tác tổ chức cán bô; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất…

Hội nghị cũng kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí và nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

TTND.GS.TS. Trịnh Đình Hải, Bí thư Đảng ủy GĐ BV trình bầy báo cáo tại đại hội

BSCKII. Nguyễn Văn Dĩ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BV phát biểu

 

TS. Đàm Văn Việt, Phó chủ tịch Công đoàn BV giới thiệu khai mạc HN

 

CN. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng TCKT báo cáo công tác tài chính BV

 

KS. Phạm Hùng, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra năm 2016

 

ThS. Trịnh Hồng Thắng, Trưởng phòng HCQT công bố kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân

 

BS. Nguyễn Đăng Dương, Trưởng khoa khám có câu hỏi tham luận tại đại hội

 

ThS. Trần Lực, Phó Giám đốc BV thay mặt đoàn chủ tịch trả lời tham luận tại đại hội

BSCKII. Phó Bích Hà đoàn thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

BSCKII. Phó Bích Hà, BS. Nguyễn Phương Trà Đoàn thư ký đại hội

ThS. Trần Lực, Phó giám đốc BV bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Toàn bộ CBVC chào cờ bế mạc đại hội

 

 

 

 

TOP