Benh vien

Khoa điều trị răng người cao tuổi
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ ba, 19.04.2016 08:47

I.Tổ chức nhân sự

-Trưởng khoa: BSCKII. Vũ Đình Kế

- Phó trưởng khoa: 

  • ThS. BS. Nguyễn Đăng Nhỡn

  II. Hoạt động chuyên môn

- Khám và điều trị các bệnh răng miệng ở người cao tuổi.

- Điều trị một số bệnh hay gặp ở người cao tuổi :

  • Bệnh lý tủy răng mà ống tủy hẹp, vôi hóa.
  • Sâu chân răng.
  • Mòn răng...

 - Đào tạo nâng cao chuyên môn cho các bác sĩ.   

 
 

 

TOP