40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Khoa khám bệnh tổng hợp

TOP