Benh vien

Khoa phẫu thuật trong miệng
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ ba, 19.04.2016 08:36

I. Tổ chức nhân sự

- Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Văn Dỹ

- Phó trưởng khoa: 

.ThS.BS. Phan Văn Việt

.ThS.BS. Lê Hoàng Long

- Các điều dưỡng nha khoa.

- Ngoài ra còn có sự tham gia của các giảng viên các cơ sở đào tạo đại học.

II. Hoạt động chuyên môn

- Nhổ răng thông thường.

- Nhổ răng khó:

 • Răng khôn lệch lạc chỗ, kẹt,....
 • Nhổ răng khôn phải cắt thân và chia cắt chân.
 • Nhổ răng khôn có mở xương.

- Phẫu thuật:

 • Cắt cuống răng.
 • Cắt nang chân răng các răng trước, nhỏ.
 • Cắt phanh môi, phanh má để làm răng giả.
 • Làm sâu ngách lợi để làm răng giả.
 • Cắt lợi xơ để nắn chỉnh răng.
 • Bấm gai xương để làm răng giả.

III. Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu tình hình mọc răng khôn ở người trưởng thành.
 • Đánh giá kết quả phẫu thuật nhổ răng khôn theo phương pháp nhổ răng không sang chấn.
 • Tổng kết đánh giá tình hình phẫu thuật cắt cuống răng tại khoa.
 • Nghiên cứu các phương pháp phẫu thuật cắt cuống răng tại khoa.
 • Nghiên cứu các phương pháp phẫu thuật nhổ răng mọc ngầm trong xương hàm.

 

TOP