Benh vien

Lễ Bảo Vệ Luận Văn Tốt Nghiệp Bác Sỹ Chuyên Khoa II Khóa 2012 – 2014
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ tư, 20.04.2016 09:25

                                                                                      BS. Ngô Thùy Linh

Ngày 09/04/2015 vừa qua Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội đã tổ chức lễ bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp cho 04 Bác sỹ chuyên khoa cấp II khóa 2 (2012 – 2014) tại Hội trường tầng 2 nhà D của Bệnh viện. Buổi bảo vệ đã diễn ra tốt đẹp, các học viên đều bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp của mình.

         

Học viên Trịnh Duy Hiển:

·       Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng, viêm quanh răng và nhu cầu điều trị của cán bộ công nhân viên tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – Bộ GTVT năm 2014.

·       Chuyên ngành: nha khoa                            Mã số: CK 62.72.28.01

·       Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Thắng

·       Thành viên Hội đồng đánh giá Luận văn:

1.     GS. TS. Trịnh Đình Hải, Chủ tịch HĐ

2.     TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Ủy viên thư ký

3.     TS. Phạm Thị Thu Hiền, Nhận xét 1

4.     TS. Đào Thị Ngọc Lan, Nhận xét 2

5.     TS. Chu Thị Quỳnh Hương, Ủy viên HĐ

6.     TS. Hoàng Tiến Công, Ủy viên HĐ

7.     TS. Phạm Hoàng Tuấn, Ủy viên HĐ

Hội đồng thống nhất với kết luận: luận văn trình bày đẹp, công phu, đề tài có tính thực tiễn và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học,  cho kết quả mang tính chính xác cao. Học viên đã đạt xếp loại xuất sắc. 

Học viên Trịnh Duy Hiển cùng các thành viên HĐ chấm Luận văn và đại diện cơ quan

 

Học viên Phùng Thị Thanh Lý:

·       Tên đề tài: Nghiên cứu tác dụng giữ khoảng của cung lưỡi trên bệnh nhân mất răng hàm sữa sớm.

·       Chuyên ngành: nha khoa                            Mã số: CK 62.72.28.01

·       Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Ngọc Tuyến

·       Thành viên Hội đồng đánh giá Luận văn:

1.     PGS. TS. Đỗ Quang Trung, Chủ tịch HĐ

2.     TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Ủy viên thư ký

3.     PGS. TS. Phạm Dương Châu, Nhận xét 1

4.     PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Nhận xét 2

5.     PGS. TS. Trương Uyên Thái, Ủy viên HĐ

6.     TS. Lê Văn Thạch, Ủy viên HĐ

7.     TS. Phạm Hoàng Tuấn, Ủy viên HĐ

Hội đồng thống nhất với kết luận: đề tài có tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn cao, phương pháp nghiên cứu khoa học, kết quả có độ tin cậy cao, có đóng góp cho chuyên ngành RHM. Học viên đã đạt xếp loại xuất sắc

Hội đồng thống nhất với kết luận: luận văn trình bày đẹp, công phu, đề tài có tính thực tiễn và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học,  cho kết quả mang tính chính xác cao. Học viên đã đạt xếp loại xuất sắc. 

Học viên Phùng Thị Thanh Lý cùng các thành viên HĐ chấm Luận văn

Học viên Nguyễn Thị Tường Nga:

·        Tên đề tài: Đánh giá kết quả bước đầu phục hình cầu, chụp răng bằng vật liệu sứ Cercon HT.

·       Chuyên ngành: nha khoa                            Mã số: CK 62.72.28.01

·       Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Dương Châu

·       Thành viên Hội đồng đánh giá Luận văn:

1.     PGS. TS. Mai Đình Hưng, Chủ tịch HĐ

2.     TS. Lê Ngọc Tuyến, Ủy viên thư ký

3.     PGS. TS. Trương Uyên Thái, Nhận xét 1

4.     TS. Tống Minh Sơn, Nhận xét 2

5.     TS. Phạm Thị Thu Hiền, Ủy viên HĐ

6.     TS. Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên HĐ

7.     TS. Chu Thị Quỳnh Hương, Ủy viên HĐ

Hội đồng thống nhất với kết luận: đề tài có phương pháp nghiên cứu khoa học, các bước tiến hành chi tiết, mục tiêu rõ ràng, kết quả có độ tin cậy cao, có ý nghĩa thực tiễn, đóng góp cho chuyên ngành RHM. Học viên đã đạt xếp loại xuất sắc.

Học viên Nguyễn Thị Tường Nga cùng các thành viên HĐ chấm Luận văn

 

Học viên Đỗ Tràng Long:

·        Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trên học sinh tiểu học bằng giáo dục nha khoa tại trường tiểu học Hùng Vương, Phúc Yên, Vình Phúc.

·       Chuyên ngành: nha khoa                            Mã số: CK 62.72.28.01

·       Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thu Hiền

·       Thành viên Hội đồng đánh giá Luận văn:

1.     PGS. TS. Nguyễn Bắc Hùng, Chủ tịch HĐ

2.     TS. Lê Ngọc Tuyến, Ủy viên thư ký

3.     PGS. TS. Phạm Dương Châu, Nhận xét 1

4.     PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Nhận xét 2

5.     TS. Hoàng Tiến Công, Ủy viên HĐ

6.     TS. Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên HĐ

7.     TS. Lê Văn Thạch, Ủy viên HĐ

Hội đồng thống nhất với kết luận: đề tài có ý nghĩa thực tiễn, giúp hoạch định chiến lược phòng bệnh răng miệng trong cộng đồng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho kết quả có độ tin cậy cao. Học viên đã đạt xếp loại giỏi.

 

 

TOP