Benh vien

Bệnh viện răng hàm mặt
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đăng ký khám chữa bệnh

+ =

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội.

Địa chỉ: 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: (844)-3 826 9722/ 3 928 5172 - Fax: (844) - 3 826 9725/ 3 826 9726.

Điện thoại đường dây nóng bệnh viện (hotline): 0912815613, 0967921616.

Điện thoại đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095; Điện thoại Giám đốc bệnh viện: 0932361928

Email: ranghammat@hotmail.com

TOP