Benh vien

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ hai, 26.11.2018 16:35

 

     BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN RHM TW Hà Nội

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----------------------------

 

Hà Nội, ngày  12  tháng  11  năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thi tuyển chức danh lãnh đạo khoa Phẫu thuật – Tạo hình Hàm mặt

 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện RHM TW Hà Nội đã ra Nghị quyết về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng khoa Phẫu thuật – Tạo hình Hàm mặt thay thế cho cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu theo chế độ. Thực hiện Nghị quyết trên, phòng Tổ chức cán bộ xin thông báo như sau:

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
  • Đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm trưởng khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện hạng I.
  • Đã được quy hoạch trưởng khoa PT –THHM hoặc trưởng một khoa khối nội trú giai đoạn 2017-2022, hiện đang công tác (không trong thời gian thai sản, không trong thời gian đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài).
  • Đang giữ chức vụ phó khoa.
  • Có đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 2. Hồ sơ đăng kí dự tuyển:
  • Sơ yếu lý lịch
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
  • Bản kê khai tai sản, thu nhập theo quy định của pháp luật
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian chưa quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi người tham gia dự tuyển đang công tác.
  • Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú
 3. Thời hạn nhận hồ sơ đăng kí: trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Mận, phó phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 02439286290.

 

Phòng Tổ chức cán bộ.

 

TOP