Benh vien

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho TS.BS. Võ Thị Thúy Hồng - Phó trưởng khoa Nắn chỉnh răng.
Danh mục trái
TOP
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 40A - 40B Tràng Thi ,Hoàn Kiếm ,HN
Điện Thoại: (84.4) 3.826.9722 - 3.928.5172 - 3.826.9275
Fax : (84.4) 3.826.9726 - 3.826.9725 
Số Điện Thoại Tư Vấn : 0867732939
 
Copyright © RANGHAMMAT.ORG.VN
All rights reserved