Benh vien

Răng hàm mặt Việt Nam
Danh mục trái
Tin tức - Hoạt động
Thong tin dang duoc cap  nhat
Trong suốt thời gian nhiệm kỳ tại VN của Bà Silvia, các hoạt động chăm sóc răng miệng cộng đồng hợp tác...
Diễn đàn nha khoa ASEAN- Trung quốc (the 3rd China- Asean Forum on Dentistry) được tổ chức tại Nam Ninh Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10...
Trang 10/10
1 ...
10
TOP
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 40A - 40B Tràng Thi ,Hoàn Kiếm ,HN
Điện Thoại: (84.4) 3.826.9722 - 3.928.5172 - 3.826.9275
Fax : (84.4) 3.826.9726 - 3.826.9725 
Số Điện Thoại Tư Vấn : 0867732939
 
Copyright © RANGHAMMAT.ORG.VN
All rights reserved