Benh vien

QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI
Danh mục trái
TOP
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 40A - 40B Tràng Thi ,Hoàn Kiếm ,HN
Điện Thoại: (84.4) 3.826.9722 - 3.928.5172 - 3.826.9275
Fax : (84.4) 3.826.9726 - 3.826.9725 
Số Điện Thoại Tư Vấn : 0867732939
 
Copyright © RANGHAMMAT.ORG.VN
All rights reserved