Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Nguyễn Thế Hạnh

TS Nguyễn Thế Hạnh

Trưởng khoa
Điều trị Tổng hợp

Trưởng khoa Điều trị Tổng hợp

Nội nha, phục hình

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 1995

Năm tốt nghiệp Thạc sỹ: 2006

Năm tốt nghiệp Tiến sỹ: 2015

Hội viên hội RHM VN