Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Phạm Thanh Hà

TS Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn

Phó trưởng Bộ môn Chữa răng và Nội nha, Viện ĐT RHM, Đại học Y Hà Nội

Chuyên khoa sâu: Implant, Phục hình răng, Nha khoa thẩm mỹ

CV

Nhận bằng BS chuyên khoa RHM năm 1993 tại Đại học Y khoa Sofia, Bulgaria

Nhận bằng ThS. chuyên khoa RHM năm 2007 tại Đại học Răng Hàm Mặt

Nhận bằng TS chuyên khoa RHM năm 2012 tại Đại học Y Hà Nội

Nguyên Trưởng Bộ môn Phục hình răng, Đại học Răng Hàm Mặt

Nguyên Phó trưởng khoa Phục hình, Viện RHM Hà Nội

Nguyên Phó trưởng khoa Cấy ghép Implant, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Nguyên Trưởng Khoa Nội nha, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Nguyên Phó trưởng Bộ môn Nha khoa cơ sở, Viện ĐT RHM, Đại học Y Hà Nội

Hội viên Hội các nhà cấy ghép Implant nha khoa thế giới (ICOI)

Hội viên Hội nha sĩ danh dự quốc tế (ICD)