Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Khoa Phục hình Hàm Mặt

Địa chỉ: Phòng D4.10 Tầng 4, nhà D - Điện thoại: 086 7907227

Khoa Phục hình Hàm Mặt

Lịch sử phát triển khoa

Thành lập 07-12-2015

 • Trưởng khoa : PGS.TS LÊ NGỌC TUYẾN
 • Quy mô ban đầu : 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng,3 buồng bệnh,20 giường bệnh,1 phòng thủ thuật,1 phòng tiếp đón.

Chức năng, nhiệm vụ

 • Khám, tư vấn và Điều trị toàn diện cho bệnh nhân KHM_VM và bệnh  nhân có khuyết hổng hàm mặt..
 • Điều trị phục hồi chức năng phát âm
 • Phục hình khuyết hổng hàm mặt bằng vật liệu thay thế nhân tạo

Chỉ đạo tuyến

 •  Chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện cấp tỉnh : BV Việt Tiệp, BV  Đa Khoa Phú Thọ , BV Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên , BV Đa Khoa Tỉnh Lào Cai …...
 •  Nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, các đề tài hợp tác với đơn vị khác.
 • Hợp tác quốc tế: hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế và cá nhân từ nhiều quốc gia như: Anh, Pháp Mỹ, Nhật, Úc, Hàn, Thái Lan…. trong đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo đương nhiệm

ThSy.ĐD NGUYỄN THÚY HẠNH

Điều dưỡng trưởng

Nhân lực hiện tại

 • Phó Giáo Sư -Tiến sĩ: 01
 • Thạc sĩ: 01
 • Bác sĩ nội trú: 02
 • Điều dưỡng cao đẳng: 04
 • Cử nhân Điều dưỡng: 01

Thành tựu

Kết quả chuyên môn:

- KCB cho 500 bệnh nhân KHM_VM mới mỗi năm

- PT tạo hình thẩm mỹ mũi cho bệnh nhân KHM_VM sử dụng sụn sườn tự thân

- Điều trị phục hồi chức năng phát âm

- Phục hình khuyết hổng hàm mặt bằng vật liệu thay thế nhân tạo

- Chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện cấp tỉnh : BV Việt Tiệp, BV  Đa Khoa Phú Thọ , BV Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên , BV Đa Khoa Tỉnh Lào Cai …..

- Hợp tác với đoàn PT Hàn Quốc KAMPRS

- Đề tài nghiên cứu khoa học : Đánh giá hiệu quả của khí cụ silicon định dạng cánh mũi đại trong điều trị nhằm mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.

Định hướng phát triển

- Ứng dụng công nghệ và vật liệu sinh học nhằm nâng cao chất lượng điều trị

- Thường xuyên cập nhật những kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng sâu rộng công nghệ tin học trong công tác chuyên môn và công tác quản lý.

- Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ.

Khen thưởng

- Tập thể lao động xuất sắc 2016

- Thầy thuốc ưu tú – PGS.TS LÊ NGỌC TUYẾN

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn