Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Phòng Đào tạo

Lịch sử phát triển khoa

Phòng Đào tạo được thành lập từ năm 2010 theo quyết định số 220/QĐ - BVRHM với trưởng phòng đầu tiên là TS. Phạm Thanh Hà. Trải qua 10 năm phát triển, phòng Đào tạo từ một bộ phận nhỏ của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến với vài nhân sự đã phát triển như hiện nay với 6 bác sỹ và 1 chuyên viên, trong đó 5/7 cán bộ có bằng sau đại học, giúp đảm bảo chất lượng chuyên môn trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động Đào tạo nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho chuyên ngành RHM.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

Lãnh đạo đương nhiệm

PGS. TS. Lê Ngọc Tuyến

Phó trưởng phòng

 

Nhân lực hiện tại

 • Phó giáo sư: 01
 • Thạc sĩ: 03
 • Tiến sĩ:01
 • Bác sĩ: 01
 • Cử nhân: 01

Thành tựu

Tổ chức đào tạo

 • Tổ chức thi tuyển và đào tạo các lớp BSCKI, BSCK II
 • Đào tạo thực hành cho các học viên đại học và sau đại học của nhiều cơ sở đào tạo trong cả nước.
 • Tổ chức đào tạo các loại hình đào tạo cấp chứng chỉ được Bộ Y tế cấp phép như: đào tạo lại, đào tạo cấp chứng chỉ thực hành 18 tháng, đào tạo chuyển đổi Điều dưỡng Nha khoa và Kỹ thuật viên Nha khoa
 • Tổ chức các lớp đào tạo liên tục chuyên sâu các chuyên ngành trong Răng Hàm Mặt như Nắn chỉnh răng,  Phẫu thuật  hàm mặt, Cây ghép Nha khoa…

Hợp tác đào tạo

 • Hoàn thành công bố là cơ sở thực hành trong khối ngành Sức khỏe theo Nghị định 111 của Chính phủ.
 • Ký hợp đồng là cơ sở thực hành của 3 cơ sở đào tạo RHM:

+ Đại học Y Hà Nội

+ Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

+ Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Hàng năm tiếp nhận nhiều lượt học viên Sau đại học của các Cơ sở Đào tạo trong cả nước đến học tập và thực hiện Luận án tốt nghiệp.

Định hướng phát triển

 • Về phát triển công tác đào tạo:

- Tham mưu, cố vấn cho Lãnh đạo Bệnh viện về công tác Đào tạo.

- Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo liên tục chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho bác sỹ Răng Hàm Mặt tuyến dưới.

- Tiếp tục tổ chức các loại hình đạo tạo được Bộ Y tế cho phép.

 • Về công tác hợp tác đào tạo:

- Phát triển mạng lưới hợp tác đào tạo Răng Hàm Mặt rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu đào tạo về Răng Hàm Mặt của các cơ sở đào tạo, các tuyến y tế.

- Hoàn thiện các kế hoạch, khung chương trình đào tạo theo quy định Bộ y tế

-  Mở rộng hợp tác Đào tạo với các Bệnh viện và cơ sở Đào tạo trên thế giới nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức chuyên môn cho các Bác sĩ RHM. Góp phần tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyên ngành.

Khen thưởng: Tập thể lao động xuất sắc 2019