Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BSCK II  Vũ Đình Kế

BSCK II Vũ Đình Kế

Trưởng khoa
Điều trị Răng Người Cao Tuổi

Trưởng khoa Điều trị Răng Người Cao Tuổi

Lĩnh vực chuyên sâu: Điều trị răng người cao tuổi.

CV

- Tốt nghiệp đại học: năm 1984

- Tốt nghiệp BS CK1: năm 1990

- Tốt nghiệp BSCKII: năm 2003