Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Nguyễn Tấn Văn

TS Nguyễn Tấn Văn

Phó Trưởng khoa
Phẫu thuật Hàm mặt

Trưởng khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt