Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Nguyễn Tấn Văn

TS Nguyễn Tấn Văn

Phó Trưởng khoa
Phẫu thuật Hàm mặt

Trưởng khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt