Benh vien

Bệnh viện răng hàm mặt
40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tin tức

Bệnh viện răng hàm mặt

ĐOÀN CÁN BỘ BỆNH VIỆN THĂM KHU CÔNG NGHỆ CAO MIỀN NAM ĐÀI LOAN

ĐOÀN CÁN BỘ BỆNH VIỆN THĂM KHU CÔNG NGHỆ CAO MIỀN NAM ĐÀI LOAN

  Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 năm 2014, Đoàn cán bộ của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội...

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC NẮN CHỈNH RĂNG CƠ BẢN LẦN THỨ 4

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC NẮN CHỈNH RĂNG CƠ BẢN LẦN THỨ 4

Từ ngày 6-3-2015 đến này 9-3-2015, khóa học Nắn chỉnh răng cơ  bản do ThS. Dennis C.Lim đã diễn ra tại Bệnh viện Răng...
Bệnh viện răng hàm mặtBệnh viện răng hàm mặt
TOP