40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tin tức

Bệnh viện răng hàm mặt

ĐOÀN CÁN BỘ BỆNH VIỆN THĂM KHU CÔNG NGHỆ CAO MIỀN NAM ĐÀI LOAN

ĐOÀN CÁN BỘ BỆNH VIỆN THĂM KHU CÔNG NGHỆ CAO MIỀN NAM ĐÀI LOAN

  Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 năm 2014, Đoàn cán bộ của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TW HÀ NỘI

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc bênh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội và dưới sự hướng dẫn...
Bệnh viện răng hàm mặtBệnh viện răng hàm mặt
TOP