Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS Nguyễn Thị Hồng Minh

TS Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng khoa Nha Chu

Trưởng khoa Nha Chu

Điều trị các bệnh Nha chu

Phẫu thuật thẩm mỹ Nha chu

CV

Năm tốt nghiệp ĐH:  1994

Năm tốt nghiệp sau ĐH: Thạc sĩ:  1998, Tiến sĩ: 2011

- Hội viên các Hội:

+ Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

+ Hội Nha chu Việt Nam

+ Hội Nha chu Châu Á Thái Bình Dương

- Các chức vụ kiêm nhiệm:

+ Phụ trách Trung tâm Đào tạo – CĐT

+ Trưởng phòng Đào tạo