Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM 
PGS.TS Trần Cao Bính

Giám đốc Bệnh viện

TS Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS Nguyễn Quang Bình

Phó Giám đốc Bệnh viện