Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM 
PGS.TS Trần Cao Bính

Giám đốc Bệnh viện

TS Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS Nguyễn Quang Bình

Phó Giám đốc Bệnh viện