Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

PGS.TS Trần Cao Bính

Giám đốc Bệnh viện

Giám đốc Bệnh viện, kiêm Phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phó trưởng Bộ môn Nha cơ sở, Viện Đào tạo RHM, Đại học Y Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng Khoa RHM, Đại học Y Dược Hải Phòng

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn RHM, Khoa Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội

TS Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn

Phó trưởng Bộ môn Chữa răng và Nội nha, Viện ĐT RHM, Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Quang Bình

Phó Giám đốc Bệnh viện

Phó Giám đốc Bệnh viện

TS Nguyễn Thị Vân Anh

Trưởng khoa Răng Trẻ em

Trưởng khoa Răng Trẻ em

TS Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng khoa Nha Chu

Trưởng khoa Nha Chu

TS Nguyễn Thanh Huyền

Trưởng khoa nắn chỉnh răng

Trưởng khoa Nắn chỉnh răng, BV RHM TƯ Hà Nội

Nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến, BV RHM TƯ Hà Nội

ThS Phan Văn Việt

Trưởng khoa Phẫu thuật trong miệng

Trưởng khoa Phẫu thuật trong miệng

TS. Lê Hồng Vân

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu