Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện

Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng QLCL bệnh viện RHMTW Hà nội, trước đây là tổ QLCL bệnh viện trực thuộc phòng KHTH và được chính thức thành lập phòng theo QĐ số 248/QĐ – TCCB ngày 30/3/2020

Chức năng & Nhiệm vụ

Chức năng

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện
 • Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

          BSCKII. Ngô Vũ Long

Lãnh đạo đương nhiệm

        Ths. Nguyễn Thị Lan Anh 

Phụ trách phòng 

Nhân lực hiện tại

 • Thạc sĩ: 01
 • Bác sĩ chuyên khoa I: 01
 • Bác sĩ: 02
 • Cử nhân: 01
 • Điều dưỡng: 02

Thành tựu

Trong những năm qua, thực hiện triển khai thông tư 19/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Tổ QLCL tiền thân của phòng hiện nay bước đầu đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực xây dựng bộ tiêu chí chất lượng của Bộ y tế, phối hợp thực hiện triển khai công tác quản lý chất lượng hàng năm đạt kết quả tốt được lãnh đạo đơn vị và Bộ y tế đánh giá cao.

Định hướng phát triển

- Xây dựng phòng QLCL quy mô với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB.

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị định hướng xây dựng hoạt động theo tiêu chuẩn ISO; TQM ( Quản lý chất lượng toàn diện )... bệnh viện trong thời gian tới.