Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Điều dưỡng

Lịch sử phát triển

Phòng Điều dưỡng được thành lập năm 1999 theo Quyết số 1530/QĐ-BYT ngày 25 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế trưởng phòng đầu tiên là KTV Nguyễn Lệ Can, trưởng phòng hiện tại là thạc sĩ Trương Văn Hiếu.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

Nhiệm vụ:

Phối hợp với Đơn vị Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công trước khi tuyển dụng.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng.

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh.

Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

Lập dự trù mua sắm dụng cụ, VTTH

 

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

KTV. Nguyễn Lệ Can

Trưởng phòng: 1999-2008

CN. Nguyễn Thị Tố Liên

Phó phòng: 2008-2010
Phụ trách phòng: 2015 -2017

CN. Nguyễn Việt Thái

Trưởng phòng: 2010-2015

Lãnh đạo đương nhiệm

ThS. Trương Văn Hiếu

Trưởng phòng

Nhân lực hiện tại có 07 viên chức

  • Thạc sĩ: 01
  • Đại học: 05                                                       
  • Cao đẳng: 01

Thành tựu

Kết quả chuyên môn

  • Mỗi năm, điều dưỡng trong Bệnh viện đón tiếp hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.
  • Tổ chức nhiều cuộc thi điều dưỡng giỏi đạt chất lượng cao.
  • Điểm kiểm tra tay nghề của điều dưỡng hằng năm đạt kết quả cao.
  • Điều dưỡng trong bệnh viện thực hiện tốt Qui tắc ứng xử, giao tiếp của Bộ Y tế, Bệnh viện ban hành.
  • Nhiều năm liên tục không có kiện cáo nào từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân liên quan đến công tác Điều dưỡng.

Đào tạo

 Đào tạo thực hành lâm sàng cho nhiều sinh viên, học viên điều dưỡng do các cơ sở đào tạo lớn, các bệnh viện khác gửi: Đào tạo mới, đào tạo lại.

Nghiên cứu khoa học

 Tham gia nghiên cứu 05 đề tài cơ sở đã được nghiệm thu.

Chủ trì 02 sáng kiến – Cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu

Hợp tác quốc tế

Cử nhiều lượt cán bộ đi học tập tại nước ngoài nâng cao trình độ chuyên môn.

Định hướng phát triển

Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu quả công tác Chăm sóc người bệnh.

Tổ chức sắp xếp cho điều dưỡng tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học.

Thay đổi tư duy của người điều đưỡng thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát.

Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng: có kiến thức, có ý thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong công việc.

Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng hoàn thiện.

Xây dựng phong cách: nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp.

Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp.

Mỗi điều dưỡng đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm.

Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo cho nhân viên mới. Cùng với các Điều dưỡng trưởng khoa xây dựng và tập huấn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện bộ Quy trình hướng dẫn thực hành điều dưỡng lâm sàng thống nhất trong toàn bệnh viện. Xây dựng các quy trình chuẩn, các bảng kiểm cụ thể để thực hiện công tác giám sát, kiểm tra có hiệu quả.

Kết hợp chặt chẽ giữa giảng viên hướng dẫn lâm sàng và các Điều dưỡng kiêm nhiệm hướng dẩn cho HS/SV thực tập tại bệnh viện