Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Lịch sử phát triển phòng

Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội trước đây là Phòng Tổng hợp Viện Răng - Hàm - Mặt Hà Nội, được thành lập năm 1990. Viện Răng - Hàm - Mặt Hà Nội trực thuộc Bộ Y tế được thành lập trên cơ sở phân viện Răng - Hàm - Mặt tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cộng hòa dân chủ Đức.

 

Chức năng, nhiệm vụ

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

BS. Hoàng Xuân Tuyên

BS. Hoàng Xuân Tuyên

PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

Trưởng phòng 1994-2006

ThS. Trần Văn Phú

Trưởng phòng 2006 – 8/2020

 

Lãnh đạo đương nhiệm

BSCKI.Ngô Vũ Long

Phụ trách phòng

Ths.Trần Thị Ngọc Thúy 

Phó Trưởng phòng

Nhân lực hiện tại

  • PGS: 02
  • Thạc sĩ: 02
  • BSCKI: 01
  • Kỹ sư: 01
  • Cử nhân: 03
  • Trung cấp: 01

Thành tựu

Trong những năm qua với chức năng và nhiệm vụ của mình phòng KHTH đã hoàn thành xuất sắc các mặt hoạt động chuyên môn, xây dựng, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế của nghành, của Bệnh viện.

Tham gia đóng góp tích cực cho Bộ y tế xây dựng các văn bản chỉ đạo; chế độ chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Khen thưởng

Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc từ năm 2007 đến năm 2014.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế vì có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch y tế từ năm 2008 đến năm 2013.

Định hướng phát triển

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay, Phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn. Phòng cũng là nơi đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị và nhiều phòng chức năng quan trọng của bệnh viện đều được thành lập từ một bộ phận của Phòng Kế hoạch tổng hợp như Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phòng Nghiên cứu khoa học, Phòng Quản lý chất lượng.

Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.