Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

DENTAL CONTINUING EDUCATION AND NETWORK MANAGEMENT CENTER

Địa chỉ: Phòng E 4.01, nhà E - Điện thoại: 024 339286298

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Lịch sử phát triển phòng

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, được thành lập  theo Quyết định số 1369/QĐ-BYT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Giám đốc đầu tiên của Trung tâm, GS.TS Trịnh Đình Hải đảm nhiệm nhiệm vụ này cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 10.2019. Từ tháng 8.2020, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh được bổ nhiệm Phụ trách Trung tâm. Trong 10 năm hình thành và phát triển, các thế hệ Lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Bệnh viện và của ngành Răng Hàm Mặt cả nước

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

PGS.TS Phạm Dương Châu

Phó Giám Đốc

BSCKII. Vũ Đình Minh

Phó Giám Đốc

ThS. Trần Lực

Phó Giám đốc

TS. Phạm Thanh Hà

Phó Giám đốc

BS. Phạm Thị Kim Hoa

Phó Giám đốc

Lãnh đạo đương nhiệm

Nhân lực hiện tại

 • PGS : 01
 • TS: 03
 • Thạc sĩ: 07
 • BS: 04
 • CN: 01

Định hướng phát triển

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng Trung tâm theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Củng cố chương trình Nha cộng đồng và tăng cường năng lực chuyên ngành Răng Hàm Mặt đáp ứng nhu cầu chăm sóc răng miệng cho toàn dân.
 • Mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm khám, chữa bệnh từ xa trong phạm vi cả nước.
 • Tăng cường giám sát chuyên môn mạng lưới Răng Hàm Mặt rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho các tuyến. 
 • Đẩy mạnh các hoạt động Đào tạo với nhiều loại hình xã hội hóa được Bộ Y tế cấp phép nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyên ngành.
 • Thúc đẩy việc xuất bản các nghiên cứu trong và ngoài nước, nâng tầm nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Thành tựu

Trong suốt quá trình phát triển, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là một khối đoàn kết thống nhất, có tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến.

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn