Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

CHỈ ĐẠO TUYẾN

Lịch sử phát triển phòng

Theo Quyết định số 426/BYT- QĐ, ngày 21/3/1995 Bộ Y tế bổ nhiệm GS Trịnh Đình Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến. Trải qua hơn 20 năm phát triển, phòng Chỉ đạo tuyến từ một bộ phận nhỏ với vài nhân sự đã phát triển như hiện nay với 8 bác sỹ trong đó 6/8 cán bộ có bằng sau đại học. Đáp ứng được nhu cầu công tác chỉ đạo tuyến từ trung ương đến các địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ

Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác Chỉ đạo tuyến, chuyển giao gói kĩ thuật theo Đề án 1816, chương trình Nha học đường và các nhiệm vụ đột suất do Giám đốc Bệnh viện phân công.

 1. Công tác Chỉ đạo tuyến:
 • Lập kế hoạch công tác chỉ đạo chuyên môn cho tuyến dưới trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kĩ thuật của tuyến dưới.
 • Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho, bác sĩ RHM tuyến dưới.
 • Thống kê báo cáo các hoạt động của tuyến dưới hàng năm theo quy định.
 • Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm công tác Chỉ đạo tuyến.
 1. Chuyển giao gói Kỹ thuật theo Đề án 1816:
 • Xây dựng kế hoạch chuyển giao gói kĩ thuật theo Đề án 1816 trình Giám đốc Bệnh viện và Bộ Y tế phê duyệt.
 • Phối hợp với các khoa, tổ chức triển khai chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.
 • Tổng kết đánh giá hiệu quả chuyển kĩ thuật sau chuyển giao.
 1. Chương trình Nha học đường:
 • Xây dựng kế hoạch chương trình Nha học đường, trình Giám đốc Bệnh viện và Bộ Y tế phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện chương trình NHĐ theo kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt.
 • Sơ kết, tổng kết chương trình NHĐ hàng năm.
 • Phối hợp với các công ty tham gia chương trình vì sức khỏe răng miệng cộng đồng hàng năm.
 1. Nhiệm vụ khác:
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế… và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Bệnh viện phân công.

Tổ chức nhân sự

lãnh đạo tiền nhiệm

GS.TS. Trịnh Đình Hải

Trưởng phòng 1995 – 1999

BSCKII. Vũ Đình Minh

Trưởng phòng 1999 - 2000

TS. Nguyễn Quốc Trung

Trưởng phòng 2000 - 2005

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng phòng 2005 – 2010

BSCKII. Nguyễn Văn Dĩ

Trưởng phòng 2010 - 2015

BSCKII. Đào Bích Thủy

Trưởng phòng 2015 - 2018

Lãnh đạo đương nhiệm

ThS. Bs Nguyễn Đăng Nhỡn

Trưởng Phòng (2018 đến nay)

Nhân lực hiện tại

 • Tiến sĩ: 01
 • Thạc sĩ: 05
 • Bác sĩ: 02
 • Bác sĩ chuyên trách: 01
 • Bác sĩ kiêm nhiệm: 07

Định hướng phát triển

 • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho toàn dân. Chú trọng công tác điều trị và phòng bệnh răng miệng.
 • Phát triển mạng lưới Răng Hàm Mặt rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt tại các tuyến y tế. 
 • Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho bác sĩ RHM các tuyến thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816. Giúp người bệnh được điều trị tại chỗ, không phải chuyển tuyến, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.
 • Trong công tác phòng bệnh, tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ răng miệng cho toàn dân, chú trọng đối tượng học sinh và và người cao tuổi.

Khen thưởng

 • Bằng khen của Bộ Y tế năm: 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2011.

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn