Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722

Tài liệu văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 20/ĐFSS Aug 28,2020 BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung trên Tài liệu 2
2 230/SDAHJ Aug 28,2020 BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung trên Tài liệu 1