Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Lịch sử phát triển

Tiền thân của phòng Hợp tác quốc tế là Ban đối ngoại, được thành lập theo Quyết định số 50/VRHM-QĐ ngày 31 tháng 8 năm 2006 do Tiến sỹ Phạm Dương Châu, phó trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt làm trưởng ban. Ngày 13 tháng 3 năm 2009, PGS. TS. Trịnh Đình Hải điều hành Ban Hợp tác quốc tế theo quyết định số 92/QĐ-VRHM với bốn thành viên. Nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế bao gồm lập kế hoạch, tiếp đón và thực hiện các thủ tục tiếp nhận các đoàn và cá nhân nước ngoài vào giảng dạy, công tác, phẫu thuật và làm thủ tục cho các cán bộ của bệnh viện đi công tác và làm việc tại nước ngoài.

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, thực hiện Quy định của Điều lệ Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương Hà Nội trong việc triển khai các đơn vị mới, Giám đốc bệnh viện quyết định thành lập phòng Hợp tác quốc tế theo quyết định số 220- QĐ-RHMTW, mở rộng chức năng nhiệm vụ của phòng Hợp tác quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của bệnh viện.

Nhiệm vụ cụ thể

1. Xây dựng kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại theo quy định của pháp luật. Phối hợp cùng các khoa và HĐKH bệnh viện xây dựng kế hoạch đoàn ra đoàn vào trong phát triển và hợp tác chuyên môn.

2. Tham gia, phối hợp với các phòng chức năng (đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học) tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo theo Quy định của Nhà nước

4. Chủ trì và phối hợp với đơn vị trong bệnh viện tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cán bộ; điều phối các chương trình đào tạo, các khóa tập huấn quốc tế, các chương trình hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên với đối tác nước ngoài

5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong bệnh viện đề xuất, xây dựng các dự án quốc tế

6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong bệnh viện có liên quan giúp Ban giám đốc tổ chức các cuộc làm việc với chuyên gia nước ngoài; làm các thủ tục theo đúng quy định trong hợp tác chuyên môn, quản lý người  nước ngoài đến bệnh viện công tác, làm việc và học tập theo quy định của Nhà nước

7. Quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế

8. Tham gia cùng Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đề xuất cán bộ đi công tác và học tập ở nước ngoài theo quy định của bệnh viện

9. Làm báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại của bệnh viện theo yêu cầu của Bộ y tế

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

 

 

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo đương nhiệm

TS. Lê Hồng Vân

Trưởng phòng

TS. Đặng Thị Vỹ

Phó trưởng phòng

 

Nhân lực hiện tại

Tiến sĩ: 02                                                              

Bác sỹ kiêm nhiệm:04

Định hướng phát triển

Tăng cường lập kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện xây dựng và thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào một cách hiệu quả nhất.

Tích cực tìm kiếm đối tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hội nghị chuyên sâu có chất lượng, các khóa tập huấn quốc tế và tư vấn cho Ban giám đốc cử người tham dự nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ trong bệnh viện.

Thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi cán bộ, sinh viên các trường Đại học và các bệnh viện trên thế giới.

Những thành tích đạt được

Năm 2011, phòng HTQT tham gia tổ chức thành công Hội nghị Nha học đường châu Á lần thứ 6 (Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children) tổ chức tại Hà Nội. Đây là Hội nghị quốc tế Răng hàm mặt đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

- Tham gia điều phối dự án Live Learn Laugh sau được đổi tên thành Brush Day and Night từ năm 2009 đến 2015 cùng Liên đoàn Nha khoa thế giới nhằm thay đổi thái độ chăm sóc răng miệng của trẻ em học đường.

- Thực hiện chương trình phát triển Nha học đường cùng phòng Chỉ đạo chuyên khoa từ nguồn quỹ do bác sỹ Eisman di chúc cho chương trình Nha học đường miền Bắc Việt Nam.

- Cùng phòng KHTH và khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt tổ chức Phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân khe hở môi- vòm miệng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Smile Train, Operation Smile, Hội Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt Hàn Quốc…

- Hợp tác với Tổ chức Phát triển Y tế quốc tế (JIMTEF) và Hội Kỹ thuật viên Nhật bản (JDTA) trong phát triển xưởng phục hình và đào tạo kỹ thuật viên phục hình nha khoa.