Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

Lịch sử phát triển phòng

Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập ngày 28/6/2013. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng hóa chất vật tư y tế tiêu hao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thuộc lĩnh vực quản lý trong toàn bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, dự toán mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện;
 • Quản lý trang thiết bị y tế trong toàn Bệnh viện;
 • Cấp phát, cung ứng trang thiết bị y tế, dụng cụ, hóa chất vật tư tiêu hao cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện;
 •  Kết hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, khoa trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;
 • Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản bệnh viện, thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của Nhà nước;
 • Đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật;
 • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, tiếp nhận, cung ứng trang thiết bị, vật tư cho tuyến dưới và chương trình nha học đường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo đương nhiệm

TS. Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

ThS. Trịnh Thị Thúy Lan

Phó Trưởng Phòng

KS. Nguyễn Hoàng Ánh

Phó Trưởng phòng

Nhân lực hiện tại

 • Tiến sĩ: 01
 • Thạc sĩ: 01
 • Kỹ sư: 01
 • Dược sĩ đại học: 01
 • Dược sĩ TC: 01
 • Nhân viên kỹ thuật: 01

Thành tựu

- Hàng năm, Phòng Vật tư thiết bị y tế cung ứng trang thiết bị, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cho nhu cầu khám diều trị tại bệnh viện với chi phí hợp lý, tiết kiệm, an toàn. Việc mua bán trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao được thực hiện đúng quy đinh thông qua các hình thức đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

- Triển khai hoạt động Hội đồng Khoa học kỹ thuật.

- Tham gia cung ứng vật tư, thiết bị cho công tác chỉ đạo tuyến, nha học đường.

Định hướng phát triển

Ứng dụng công nghệ thông tin hoàn toàn trong công tác đấu thầu, kiểm nhập, cấp phát trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao.

Phấn đấu Phòng Vật tư thiết bị y tế luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.