Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Lịch sử phát triển phòng

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 3217/QĐ-BYT ngày 26.7.2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở phòng Tổ chức Hành chính Quản trị thuộc Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội, nay là Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị được thành lập năm 1999 theo Quyết định số 1530/1999/QĐ-BYT ngày 25.5.1999 với lãnh đạo là BS. Trần Thị Thanh Vân, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, sau đó là GS. TS. Trịnh Đình Hải.

Năm 2001, phòng Tổ chức cán bộ được thành lập với sự lãnh đạo của BS. Đoàn Thị Thanh phụ trách phòng cùng với 04 bác sĩ kiêm nhiệm, tiếp đến là BSCKII. Phạm Thị Kim Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng cho đến tháng 01/2020 và hiện tại là ThS. Trần Lực phụ trách phòng.

Chức năng, nhiệm vụ

Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức bộ máy, nhân lực, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ tiền lương, hưu trí, bảo hiểm xã hội, công tác đào tạo và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Với các nhiệm vụ cụ thể:

Căn cứ nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, số lượng khoa, phòng, sáp nhập, chia tách, thành lập mới vv... cho phù hợp  tình hình thực tế và bám sát Quy chế Tổ chức và hoạt động Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt. Tổ chức sắp xếp, điều động nhân lực phù hợp trình độ được đào tạo và nhu cầu thực tế từng khoa, phòng.

Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động theo Đề án Vị trí việc làm đã được phê duyệt. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng làm công tác tuyển dụng hàng năm đúng quy trình, quy định, đảm bảo nguyên tắc và chất lượng viên chức được tuyển dụng.

Thực hiện công tác tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập khác chuyển đến Bệnh viện; công tác chuyển viên chức đi đến đơn vị khác. Thực hiện cho thôi việc đối với CBVC và người lao động có nguyện vọng.

Tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chức phù hợp với trình độ chuyên môn thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị; Tổ chức rà soát, sơ tuyển CBVC dự thi/xét thăng hạng CDNN do cấp trên tổ chức hàng năm.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương và phụ cấp theo lương của Nhà nước, của Bộ Y tế đối với CBVC và người lao động trong Bệnh viện.

Thực hiện chế độ làm việc, nghỉ phép, trực đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ, những CBVC làm công việc nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại theo quy định.

Lập kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, …. cho CBVC và người lao động toàn Bệnh viện.

Thực hiện công tác quản lý, khai thác hồ sơ lý lịch CBVC theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cải cách hành chính theo quy định.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, khen thưởng thành tích đột xuất và công tác công tác kỷ luật CBVC.

Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với CBVC đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thực hiện chế độ BHXH đối với CBVC  đang công tác và đã nghỉ hưu.

Phối hợp với các khoa, phòng liên quan để tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xanh – Sạch - Đẹp, ….

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban giám đốc phân công.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo tiền nhiệm

BSCKII. Phạm Thị Kim Hoa

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 2008-2/2020

TS. Trần Lực  

Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ (3/2020-8/2020) 
 

BS. Đoàn Thị Thanh 

Phó phòng Tổ chức Hành chính Quản trị

Lãnh đạo đương nhiệm

ThS. Trần Văn Phú

Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ 

ThS. Nguyễn Thị Mận 

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

Nhân lực hiện tại

  • Phụ trách phòng: 01
  • Phó trưởng phòng: 02, trong đó 01 phó trưởng phòng kiêm nhiệm
  • Chuyên viên: 05, trong đó 02 bác sĩ kiêm nhiệm
  • Với trình độ cụ thể:
  • Thạc sĩ: 04
  • Đại học: 04

Thành tựu

Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng Tổ chức cán bộ là một khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt, kịp thời mọi chủ trương, yêu cầu, chỉ thị của Bộ Y tế qua các văn bản, công văn hướng dẫn. Có tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp, chuyển công tác đi, tiếp nhận viên chức, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, Xây dựng Đề án Vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, ….

Đặc biệt khẩn trương xây dựng Đề án Vị trí việc làm được phê duyệt đầu năm 2018, là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất trong ngành Y tế, góp phần khắc phục khó khăn về nhân lực, giúp Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác thi đua: phát động phong trào thi đua cho tập thể, cá nhân; Kết hợp với các tổ chức đoàn thể thuộc Bệnh viện tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như 27/2, 8/3, 1/5, 2/9, 27/7, 22/12, ....

Làm tốt công tác Quản lý hồ sơ theo đúng quy định, khai thác sử dụng hồ sơ hợp lý, khoa học;  Chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Thực hiện tốt các chế độ lương và phụ cấp theo lương. đặc biệt việc nâng lương trước thời hạn theo Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do Bệnh viện ban hành dưới sự tham mưu của phòng Tổ chức cán bộ dựa trên quy định chung của Nhà nước đã tạo không khí thi đua cao cho toàn thể CBVC.

Ngoài ra, Tập thể phòng còn tham gia tích cực các hội nghị, hội thảo khoa học do Bệnh viện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Định hướng phát triển

Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức bộ máy, nhân lực, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ tiền lương, hưu trí, bảo hiểm xã hội, công tác đào tạo và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất phương án xây dựng nhân lực trên cơ sở tham khảo định mức biên chế và tình hình thực tế để Xây dựng, bổ sung Đề án Vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo và duy trì ổn định nguồn nhân lực của Bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kế cận trên cơ sở kế hoạch phát triển Bệnh viện.

Tiếp tục đảm bảo chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc và vệ sinh lao động, sức khoẻ và đời sống tinh thần cho nhân viên y tế.

Khen thưởng

  • Bằng khen của Bộ Y tế nhiều năm từ 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,2015,2017,2018, 2020.
  • Bằng khen của Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018.
  • Bằng khen của Bộ Y tế vì  “Đã có thành xuất sắc trong triển khai thực hiện Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2016”.
  • Tập thể lao động xuất sắc các năm 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.