Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS Phan Văn Việt

ThS Phan Văn Việt

Trưởng khoa
Phẫu thuật trong miệng

Trưởng khoa Phẫu thuật trong miệng