Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS Phan Văn Việt

ThS Phan Văn Việt

Trưởng khoa
Phẫu thuật trong miệng

Trưởng khoa Phẫu thuật trong miệng