Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
PGS.TS Nguyễn Quang Bình

PGS.TS Nguyễn Quang Bình

Phó Giám đốc Bệnh viện

Phó Giám đốc Bệnh viện

  • Lĩnh vực chuyên sâu: Gây mê hồi sức
CV
  • Năm tốt nghiệp Đại học: 1990
  • Năm tốt nghiệp sau Đại học: Thạc sỹ 1997, Tiến sỹ 2012, Phó giáo sư 2017
  • Hội viên các hội: Răng Hàm Mặt Việt Nam, Gây Mê Hồi Sức Việt Nam
  • Các chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Bệnh viện