Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727
PGS.TS. Trần Cao Bính

PGS.TS. Trần Cao Bính

Giám đốc Bệnh viện

Giám đốc Bệnh viện, kiêm Phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phó trưởng Bộ môn Nha cơ sở, Viện Đào tạo RHM, Đại học Y Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng Khoa RHM, Đại học Y Dược Hải Phòng

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn RHM, Khoa Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội

Nhận bằng BS chuyên khoa RHM năm 1994 tại Đại học Y Hà Nội

Nhận bằng ThS. chuyên khoa RHM năm 2002 tại Đại học Y Hà Nội

Nhận bằng TS chuyên khoa RHM năm 2012 tại Viện nghiên cứu khoa học, Y Dược lâm sàng 108, Bệnh viện TW QĐ 108

Nguyên Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Viện RHM Quốc gia

Nguyên Trưởng phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Nguyên Trưởng Khoa Khám tổng hợp, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Tổng Thư ký Hội RHMVN

Phục hình răng, Phẫu thuật trong miệng, Implant

CV

Nhận bằng BS chuyên khoa RHM năm 1994 tại Đại học Y Hà Nội

Nhận bằng ThS. chuyên khoa RHM năm 2002 tại Đại học Y Hà Nội

Nhận bằng TS chuyên khoa RHM năm 2012 tại Viện nghiên cứu khoa học, Y Dược lâm sàng 108, Bệnh viện TW QĐ 108

Nguyên Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Viện RHM Quốc gia

Nguyên Trưởng phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Nguyên Trưởng Khoa Khám tổng hợp, Bệnh viện RHMTW Hà Nội

Tổng Thư ký Hội RHMVN