Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
TS. Bùi Thị Thanh Tâm

TS. Bùi Thị Thanh Tâm

Phó trưởng khoa

Điều trị nội nha

CV

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2000
Tốt nghiệp Thạc sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, năm 2004
Bảo vệ luận án Tiến sỹ Chuyên nghành Răng Hàm Mặt, tháng 7/2020
Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
Phó trưởng khoa Điều trị Nội nha từ 2013.