Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BSCKI Cao Minh Trang

BSCKI Cao Minh Trang

Lĩnh vực chuyên sâu: nội nha, nha chu, phẫu thuật trong miệng, phục hình.

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2007

Năm tốt nghiệp BS chuyên khoa cấp I: 2019