Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727
Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Thị Hằng

Kiêm nhiệm: Phòng Điều Dưỡng

CV

Tốt nghiệp Đại học năm 2015

Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020