Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Dương Thị Phương Linh

BS. Dương Thị Phương Linh

Lĩnh vực chuyên sâu: nội nha, nha chu, phẫu thuật trong miệng, phục hình.

CV

Năm tốt nghiệp: 2012

Hội viên:

+ UV BCH Hội Liên Hiệp Thanh Niên quận Hoàn Kiếm nhiệm kì 2020- 2025

+ UVTV BCH Đoàn TNCSHCM BV RHM TW HN

- Nhân viên kiêm nhiệm phòng Đào tạo & Quản lý nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến.