Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Hoàng Thị Kim Duyên

BS. Hoàng Thị Kim Duyên

Nắn chỉnh răng

CV

Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM DUYÊN

Năm tốt nghiệp đại học: 2016

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ: 2018, Tốt nghiệp bác sĩ nội trú: 2019