Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BSNT. Lê Bá Anh Đức

BSNT. Lê Bá Anh Đức

Phó trưởng khoa

Phẫu thuật hàm mặt

CV

BSNT. Lê Bá Anh Đức

Năm tốt nghiệp đại học: 2011

Năm tốt nghiệp BSNT: 2014

Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam