Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ThS. Bs. Lê Thu Hà

ThS. Bs. Lê Thu Hà

Phó trưởng khoa ĐTTH

Lĩnh vực chuyên sâu: : nội nha, nha chu, phẫu thuật trong miệng, phục hình.

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2010

Tốt nghiệp Thạc sỹ: 2018

Kiêm nhiệm: cán bộ phòng tổ chức cán bộ