Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Ngô Thùy Linh

BS. Ngô Thùy Linh

Lĩnh vực chuyên sâu: Khám và điều trị chuyên sâu Nha chu

CV

Năm TN ĐH: 2011

Hội viên Hội Răng hàm mặt Việt Nam, hội viên hội Nha Chu Việt Nam

Chức vụ kiêm nhiệm: viên chức phòng Đào tạo