Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727
ĐD. Nguyễn Bích Chi

ĐD. Nguyễn Bích Chi

Tổ trưởng điều dưỡng khoa nha chu

Lĩnh vực chuyên sâu: Trợ thủ nha khoa

CV

Năm TN trung cấp: 2011

Năm TN cao đẳng: 2019

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng điều dưỡng khoa nha chu