Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS. Nguyễn Lê Ngọc Khanh

BS. Nguyễn Lê Ngọc Khanh

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2008

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ: 2016

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam