Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện răng hàm mặt TW Hà Nội

Xác nhận quý khách đã đặt lịch thành công

Họ và tên:

CMTND:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số ĐT của khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
ĐD Nguyễn Quang Tiến

ĐD Nguyễn Quang Tiến

Điều dưỡng nha khoa

CV

Tốt nghiệp Điều dưỡng nha khoa hệ trung cấp, Trường Đại học Răng Hàm Mặt năm 2006

Tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng, Trường Y dược Hà nội năm 2019.

Công tác tại khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện RHM TW Hà nội từ 1994-2004.

Công tác tại khoa Điều trị Nội nha - Bệnh viện RHM TW Hà nội từ 2004 đến nay.