Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
Điều dưỡng: Nguyễn Thị Hằng

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng khoa điều trị tổng hợp

CV

Năm tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng: 2006

Năm tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng: 2019