Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727
THS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

THS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó trưởng khoa

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2002.                    

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ: 2009.

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng thế giới WFO.

Các chức vụ kiêm nhiệm: Phó trưởng khoa Nắn chỉnh răng BV RHM TƯ Hà Nội.