Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
THS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

THS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó trưởng khoa

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 2002.                    

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ: 2009.

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng thế giới WFO.

Các chức vụ kiêm nhiệm: Phó trưởng khoa Nắn chỉnh răng BV RHM TƯ Hà Nội.