Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên:

Mã đặt lịch:

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Nhân viên của bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Đóng

Nơi ở hiện tại: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 24/7: 02438269727
Ths. Nguyễn Thị Phương Trà

Ths. Nguyễn Thị Phương Trà

Lĩnh vực chuyên sâu: Khám và điều trị chuyên sâu Nha chu

CV

Năm TN ĐH: 2010

Năm TN sau ĐH: 2018

Hội viên Hội Răng hàm mặt Việt Nam, hội viên hội Nha Chu Việt Nam

Chức vụ kiêm nhiệm: viên chức phòng Đào tạo