Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương

Phó trưởng khoa

Nắn chỉnh răng

CV

Năm tốt nghiệp đại học: 1992

Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ: 1996, Tốt nghiệp tiến sĩ: 2008

Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng thế giới WFO

Các chức vụ kiêm nhiệm: Phó trưởng khoa Nắn chỉnh răng, BV RHM TƯ Hà Nội, Phó viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng bộ môn Nắn chỉnh răng Viện đào tạo RHM, trường ĐH Y HN