Quý khách đã đặt lịch khám thành công

Họ tên :

Ngày hẹn:

Thời gian hẹn:

Chuyên khoa/Bác sĩ:

Số điện thoại chuyên khoa:

Địa chỉ: 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khám cấp cứu 02438269722
BS Nguyễn Thị Thúy Nga

BS Nguyễn Thị Thúy Nga

Nắn chỉnh răng, bệnh lý khớp thái dương hàm

CV

Năm tốt nghiệp đại học:  1999.

3. Năm tốt nghiệp sau đại học: Tốt nghiệp thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 2005, Tốt nghiệp tiến sĩ: 2016.

4. Hội viên các hội: Hội RHM Việt Nam, Chi hội Nắn chỉnh răng Việt Nam, Hội Nắn chỉnh răng thế giới WFO.

5. Các chức vụ kiêm nhiệm: Phó trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.